φυτώρια αποστόλου

φυτώρια αποστόλου

φυτώρια αποστόλου

Φυτώριο οπωροφόρων δένδρων

Τα Φυτώρια Αποστόλου παρέχουν από το 1995 εγγυημένο, υγιές πολλαπλασιαστικό υλικό και δενδρύλλια υψηλών προδιαγραφών.

Δυναμικές ποικιλίες

Καλλιεργούμε τις πλέον προσοδοφόρες και σύγχρονες ποικιλίες. Αναπτύσσουμε δενδρύλλια των οπωροφόρων:

Τοποθεσία των φυτωρίων

Οι εγκαταστάσεις και τα φυτώριά μας βρίσκονται στην Επισκοπή Νάουσας, στην καρδιά του Μακεδονικού οπωρώνα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.