Περιγραφή

Η μηλιά  είναι  το πιο διαδεδομένο οπωροφόρο παγκοσμίως .Έχει ποικίλο σχήμα,από σφαιρικό έως επίμηκες.

Η μηλιά είναι δέντρο κυρίως των ψυχρών και υγρών περιοχών.

Το άφθονο φως είναι απαραίτητο γιατί επηρεάζει σημαντικά το χρώμα των καρπών,χαρακτηριστικό που σε ορισμένες περιπτώσεις καθορίζει την ποιότητα τους.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ:

Gala

Red-Delicious

Golden

Granny Smith

Fugi

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ: M9 clone T 337

 

Ζητήστε  αναλυτικές πληροφορίες για της ποικιλίες που σας ενδιαφέρουν.!!!!!!!!!!!!!