Περιγραφή

Η βερικοκιά είναι οπωροφόρο,  φυλλοβόλο δέντρο που ανήκει  στο γένος (Prunus) της οικογένειας Ροδοειδών. Καλλιεργείται σε όλες τις χώρες της γης που έχουν εύκρατο κλίμα.

Ο καρπός του έχει σφαιροειδές σχήμα. Καρποφορεί από το 3ο-4ο έτος από την φύτευσή της.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ: Mirabolano 29C – Mira-Red.

Ζητήστε αναλυτικές πληροφορίες για της ποικιλίες που σας ενδιαφέρουν!!!!